Kijk ook eens op de site van:

Geschiedenis24
een site van het gelijknamige digitale tv-kanaal met livestream.
www.geschiedenis24.nl

Stichting Filmproject
de site van de makers van de documentaire Koninkrijk in Wereldoorlog.
www.stichtingfilmproject.nl

Prinses Irene Brigade
lees over de geschiedenis van deze brigade van bevrijders.
www.prinsesirenebrigade.nl

Piet den Blanken
fotograaf te Breda.
Hij publiceerde verschillende fotoboeken en exposeert veelvuldig.
Piet is een documentaire fotograaf met een lange historie in Latijns-Amerika.
Zijn site:

www.denblanken.com

Ella Kukla DiscoShow
een min of meer geacteerde stap terug in de tijd.
Van het duo Feesten en Partijen.
De site van deze twee oudere jongeren:
www.ellakukla.nl

Rob Ruggenberg
schrijft jeugdboeken. 
Ze verschijnen bij Querido.
Op het Verraad van Waterdunen volgt een hele serie.
Zijn site:
www.ruggenberg.nl 

Ninsee
is het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden.
Het instituut heeft een leerzame site.
www.ninsee.nl

IBS
is de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek.
www.surinamistiek.nl